lista poetów
powrót do strony tytułowej: miasto literatów 2000++
 strona danuty błaszak: http://danutabe.tripod.com

 

 

KLUB LITERACKI „TOPOLA” – siedziba: Centrum Kultury i Promocji, ul. Łaska 12, 98-220 Zduńska Wola. Działa od 1987r. Jego założycielami byli: Walentyna Anna Kubik, Anna Andrych i Tadeusz Zawadowski. Spotkania odbywają się w siedzibie klubu w każdy czwarte (poza przerwami wakacyjnymi) o godz. 17.00.

     „Topola” ma charakter otwarty ( nie obowiązuje formalna zasada członkostwa), bezprogramowy, adaptacyjny. Należało do niej ok..50 osób. Trzon stanowią: Anna, Andrych, Magdalena Człapińska, Katarzyna Godlewska, Lilla Latus, Roma Alvarado-Łagunionok, Michał Bendkowski, Tomasz Pohl, Roman Tomaszewski i Tadeusz Zawadowski. Siedmioro spośród nich należy do Związku Literatów Polskich i jedn aosoba do Unii Polskich Pisarzy Lekarzy.

     W latach dziewięćdziesiątych „Topolanie” stali się słynni w kraju  jako grupa zdobywająca największą liczbę nagród w konkursach literackich (w roku 1995 zdobyli ich ponad 100) i przylgnęła do nich  nazwa „desantu poetyckiego ze Zduńskiej Woli; w 1996 Tadeusz Zawadowski zdobył swoją setną  nagrodę konkursową. Klub organizuje co roku Regionalny Konkurs Poetycki „O Laur Topoli” skierowany do twórców, których wiek nie przekroczył 25 roku życia i którego celem jest wyławianie młodych twórców i otaczanie ich opieką merytoryczną. Co trzy lata organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Rajczaka – zmarłego w 1987 r. poety i animatora kultury w Sieradzkiem, członka  „Topoli”.

    „Topolanie” to to zarówno twórcy o dużym dorobku literackim jak i młodzi adepci pióra, którzy pod okiem doświadczonych kolegów doskonalą swój warsztat. Przykładem jest Katarzyna Godlewska, której pierwsza książka ukazała się, gdy autorka nie ukończyła jeszcze 15 lat i która została przyjęta do ZLP w wieku 18 lat, jako jedna z najmłodszych człónków.

     „Topolanie” publikowali swoje wiersze, prozę i teksty krytyczne w większości liczących się pism literackich (m.in. „Literatura”, „Polityka”, „Gazeta wyborcza”, „Sycyna”, „Fraza”, „Metafora”, „Wiadomości Kulturalne”, „Dykcja”, „Topos”, „Arkusz”, „Akant”, „Pracownia”,”Magazyn Literacki”) oraz w  wielu almanachach i antologiach. Większość z nich  ma w dorobku  po kilka książek i publikacje za granicą.  Od 1995 r. ukazuje się seria wydawnicza pn. „Biblioteka TOPOLI”,  w której  do chwili obecnej ukazało się13 pozycji.

     Ukazały się następujące antologie klubu: „Topolowe strofy” (1989), „Archipelag”(1990), „Wyjście awaryjne”(1991), „V fala”(1992), „Odpływam do wszystkich brzegów”(1996). Ukazało się szereg opracowań krytycznoliterackich o „Topoli” i poszczególnych jej członkach m.in. prace dyplomowe (: Bogusława Hanak: „Relacje między życiem a twórczością  na przykładzie poezji Lilli Latus”,  Łódź 1998; Rafał Włodarczyk: „Metafory językowe w wybranych erotykach Lilli Latus, Częstochowa 1999) i Agnieszki Gałkowskiej pt. „Klub Literacki „Topola” – próba charakterystyki współczesnej grupy literackie” (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2000r.)