| lista poetów | powrót do strony tytułowej: miasto literatów 2000++ | strona danuty błaszak: http://danutabe.tripod.com  

 Adam Andryszczyk 

Piosenka autorska - twór, który trudno zakwalifikować, wcisnąć do jakiejkolwiek szuflady. Piosenka autorska najczęściej kojarzona jest z poezją śpiewaną. Prawda jest inna: poezja - to poezja, a śpiewanie - to śpiewanie. Wiersz podawany w formie piosenki przestaje być wierszem; staje się nową wartością.
Nawet reguły pisania wierszy są inne od reguł, jakimi rządzą się teksty piosenek.Wierny tym zasadom Adam Andryszczyk (foto) stworzył program składający się z ballad i wierszy. Recital p.t. "JESZCZE - proszę o dreszcze..." miał premierę podczas spotkań teatralnych "Sztama `98" w Olecku. Został tam bardzo dobrze przyjęty. Zaowocowało to zaproszeniem go na scenę "Wanny" przy teatrze dramatycznym w Olsztynie. Tam również zyskał bardzo dobre oceny i opinie.
(...) nie trzeba wcale szukać między wierszami prawdy o stanie jego duszy (...). Na tym zresztą polega wartość i siła tej poezji, osadzonej w codziennym życiu, w powszechnych (by nie rzec powszednich) zjawiskach (...).
 "GAZETA OLSZTYŃSKA" - magazyn, Nr 10/15-17.01.`99
 Autentyzm i bezpośredniość - to główne atuty tego programu. Słuchacz w pieśniach barda odnajduje okruchy własnego życia, sukcesów, porażek. Nie może oprzeć się wrażeniu, że słowa płynące ze sceny są jego słowami, uczucia o których mówi i śpiewa autor, są jego uczuciami.
Adam Andryszczyk, laureat wielu festiwali (m.in. Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie, Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję" w Olsztynie, Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej OPPA w Warszawie), wydał z końcem 1998 roku tomik poezji. Te wiersze i piosenki związane charakterem z "krainą łagodności" stanowią całość, o której się długo pamięta...
                  Wojciech M. Darski
--------------------------------------------------------------------------------
Kontakt:Adam Andryszczyk 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 16/5  tel. (087) 523 82 78 
e-mail:andryszek@wp.pl   website :www.andryszczyk.fr.pl

 
 
 
 
 GRZECH POLSKI 


Wyrosłem z kartofla i kiszonej kapusty
z przyganą na karku świątków drewnianych
z piętnem na czole przodków zasmarkanych
z dorobkiem pokoleń jak bęben pusty


I choć bym języków uczył się wytrwale
i europejskie wdziewał surduty
to i tak skończę jak kmiotek zaszczuty
którego nigdy nie wpuszczą na salę